Sản phẩm chính của Công ty Fumin Bridge

2023-05-09

Các sản phẩm chính là 8-25 tấn các loại trục và trục đĩa khí nén, trục lệch tâm, trục đôi và trục đặc biệt khác. Sản phẩm này tạo ra sức mạnh trong và ngoài nước, kết hợp với các điều kiện đường xá của các bộ phận khác nhau của vật liệu trục, cấu trúc và ổ trục, thiết bị phanh cho thiết kế và cấu hình khoa học, để nó có khả năng chịu lực siêu lớn và hiệu suất phanh tốt hơn, sản phẩm có một vị trí hàng đầu trong ngành công nghiệp. Các sản phẩm khác là hệ thống treo, chốt kéo, thiết bị hỗ trợ, kho chứa khí, ghế kéo và các dòng khác, có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của bạn.